Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi 

Bilmek ve Öğretmek, hem bilimsel hem de sanatsal boyutu bulunun bir olgudur. İşlevsel ve dinamik bir akış programı eşliğinde bireyin ve toplumun değişen gereksinimlerine göre sürekli kendini yenileyen aktarım becerisi kazandırma eğitimidir.

Toplamda 2 modül olup her bir modül 3 gün x 7 saattir. Uygulama pratiklerinin çokluğu nedeni ile en fazla 10 kişi katılabilir.
Eğitim Konu Başlıkları

Tutum- Algı- Paradigmalar
Duyumsal dil keşfi
BEN dili / SEN dili
Öğrenme- Öğretme Süreci
Bilgiyi servis etme becerisi
Geribildirim / Destekleme / Açıklık
İmaj oluşturma
Öğrenici ile iletişim
Sinerji yaratma
İtiraz yönetimi     

 

Hakkımızda