Sorumluluklarımız

1 İz Eğitim Danışmanlık A.Ş.

 
-Tüm yaşam sorumluluğunun sadece bireyin kendi elinde olduğu farkındalığına taşımak.
-Var olan potansiyeli ve yetenekleri ortaya çıkarmak ve geliştirmek.
-İç / Kaynak güç ile tanışılmasına aracı olmak.
-Kendine olan inancı, güveni, sevgi ve saygıyı yükseltmek.
-Motivasyon düzeyinde gözle görülür bir artış sağlamak.
-Artan performans sayesinde verimliliği yükseltmek.
-Duyguların tanınıp yönetilmesini sağlayarak kişisel değişim – dönüşümde sıçratmak.
-Sorumluluklar bütününe sahip çıkılmasını sağlamak.
-Yaşantı döngüsüne daha aktif katılımı yeniden yapılandırmak.
-Öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyellerini artırmak.
-Aile- Sosyal- İş yaşantısındaki ilişkileri güçlendirmek.
-Kendine has özellikler ve yetenekleri keşfettirerek bu ilgili alanlara yönelimi sağlamak.
-Zamanın verimli kullanmasına destek olmak.
-Yaşantı döngüsüne dair olumluluk, esneklik ve hoşgörü aşılaması yapmak.
-Akıllıca hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılacak yolların görülebilmesini sağlamak.
-Alışkanlık kaynaklı, edinilmiş kör ve zayıf noktaların farkına vardırmak.
-İçsel tatmin ve yaşama hazzı bağlamında zihinsel tortulardan özgürleşilmesine aracı olmak.

-Kişilik özelliklerinin fark edilebilmesini ve özgün çözüm stratejilerinin tespitini sağlamak..

Hakkımızda